Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΥ


Εδώ θα βρείτε όλα τα τηλέφωνα των συνδρομητών του ΟΤΕ του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαλτινού.


Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α   Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν ΑΆμεση Δράση --------------------------------­­­­­-­­­­­­----­­­--100


ΕΚΑΒ --------------------------------------------­­­­­­­­­­­­­­-­­---166


Πυροσβεστική -------------------------------­­­­­­­­-­­­­­­------199


Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων---------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­24310 63014


Αστυνομικός Σταθμ. Διαλεκτού­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------24310 86210

Αστυνομικός Σταθμ. Φήκης­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------24310 51111


Νοσοκομείο Τρικάλων -------------­­­­­­--­--24310 45100


Πανεπιστημιακό Νοσοκ. Λάρισας­­­­­­­­­­­­­­­----2410 617000


Κέντρο Υγείας Πύλης­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------------------24310 22870


ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----------24310 94217


ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----------24310 94544


ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----------24310 94545


Κ.Ε.Π.-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------24310 94540


ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ----------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­24310 84330


Δ.Ε.Η. ------------------------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----24310 27281


Ο.Τ.Ε. -------------------------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----24310 22299


ΕΛ.ΤΑ. ------------------------------­­­­­­­­---24310 32983


ΚΤΕΛ ----------------------------------24310 73130


ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών ----------24310 28438


ΟΣΕ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------------------­­­­­24310 27214


Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών -24310 22911


Ναός Αγίου Αθανασίου Βαλτινού --24310 94240


Νηπιαγωγείο Βαλτινού ---------------24310 94580


Σχολείο Δημοτικό Βαλτινού --------­­­-24310 94350


Γυμνάσιο Βαλτινού -------------------­­­­­­­­­­­­­24310 94218


Λύκειο Βαλτινού ----------------------­­­­­­­­­­­­­­24310 94224


Υπηρεσία Διεύθ. Κτην. Βαλτιν. ----24310 94215


Ο.Τ.Ε. Βαλτινού (Τηλεφωνείο) ---­­--24310 94286


ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ---------------------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­24310 22111
ΚΩΔΙΚΟΣ--------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-24310


Αγγελής Κων/νος Β. ----------------------­­---94152


Αγγελής Λάζαρος Β. ----------------------­­---94226


Αγγελής Λάζαρος Β. -------------------------94228


Αγγελόπουλος Κων/νος Μ. -----------------94211


Αθάνατος Δημήτριος Α. Οικοδόμος ------94214

Αθάνατος Θεόδωρος Α. Υπάλ. ΕΑΣ-------94628


Αθάνατος Παύλος Δ. ------------------------94631


Ανδρέου Ευάγγελος Κ. ---------------------94326


Ανδρέου Ευάγγελος Σ. --------------­-------94606


Ανδρέου Μαρία Ε. --------------------------94582


Απόχας Αθανάσιος Ε. ----------------------94161

Απόχας Νικόλαος Ε. ------------------------94015


Απόχας Νικόλαος Π. ------------------------94081


Απόχας Σπύρος Ι. Ιδιωτ. Υπάλ.------------94357


Απόχας Χρυσόστομος Φ. Σιδηρ.-----------94033


Αρδανιώτης Χρήστος Α. -------------------94192


Βαγγελός Αθανάσιος Σ. --------------------94355


Βαγγελός Θωμάς Ι. -----------------------­­---94611


Βαγγελός Ιωάννης Α. ---------------------­­---94095


Βαγγελός Κων/νος Π. -------------------­-----94176


Βασδέκης Δημήτριος Α. ---------------------94345


Βασιλείου Γ. - Παπακώστας Κ. Ο.Ε. ------94474


Βελέντζα Βασιλική Β. -----------------­­------94051


Βελέντζας Βασίλειος Α. -----------------­­----94171


Βερβέρας Στέφανος Ι. Ξυλ. Εργασίες -----94239


Βότσιος Αθανάσιος Π. Πρατήριο--------­---94351


Βότσιος Αθανάσιος Κ. ---------------------­­--94091


Βότσιος Απόστολος Κ. -------------------­---94480


Βότσιος Βασίλειος Α. Μουσικός-----------94341


Βότσιος Βασίλειος Ε. Ψηστοπωλείο ------94454


Βότσιος Βασίλειος Ε. --------------------­­----94090


Βότσιος Βασίλειος Κ. -------------------­­­-----94132


Βότσιος Κων/νος Α. ----------------------­­­----94252


Βότσιος Κων/νος Δ. ---------------------­­­-----94353


Βότσιος Κων/νος - Θώμάς Καφετέρια ----94100


Βότσιος Στέργιος Η. -------------------------94453


Βότσιος Στυλιανός Ν. -----------------------94428


Βότσιος Φώτιος Δ. --------------------­­­­-------94189


Βότσιου Γεωργία Ε. ----------------­­­---------94139


Βότσιου Ελένη Α. -------------------­­­­---------94034


Βότσιου Θεανώ Η. -------------------­--------94137


Βότσιου Κων/νιά Ν. --------------------­­­-----94032


Βότσιου Παρασκευή Ε. ---------------------94151


Βότσιου Στεφανία Α. ------------------------94070


Γάκης Δημήτριος­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------94145


Γεωργίου Δήμητρα Σ. -------------------­­----94447


Γεωργίου Ευάγγελος Α. ΠΡΟ-ΠΟ ---------94102


Γεωργίου Ευάγγελος Α. ---------------------94570


Γεωργίου Ιωάννης Α. Μουσικός -----------94087


Γεωργίου Σωκράτης Α. Ψησταριά---------94104


Γκαμζέλας Ευθύμιος­­ ------------------------94329


Γκονιάρης Στυλιανός Χ. --------------------94016


Γουλόπουλος Αντώνιος Δ. ------------------94007


Γουλοπούλου Βάια Κ. -----------------------94089


Γούσιος Ευάγγελος Γ. -----------------------94094


Δήμος Αθανάσιος Γ. -------------------------94322


Δήμος Ιωάννης Γ. Ξυλουργείο -------------94213


Δήμος Μιχάλης Γ. ----------------------------94612


Δήμος Νικόλαος Γ. ---------------------------94049


Δήμου Αικατερίνη Ι. -------------------------94601


Δήμου Βάια Κ. --------------------------------94202


Ευσταθίου Χρήστος Σ. ----------------------94408


Ζαμπακά Ευαγγελία Σ. ----------------------94157


Ζαμπακάς Αθανάσιος Γ. Τραπ. Υπάλ. ----94415


Ζαμπακάς Αλκιβιάδης Γ. -------------------94243


Ζαμπακάς Θωμάς Σ. -------------------------94138


Ζαμπακάς Στυλιανός Θ. --------------------94018


Ζωγράφος Ευάγγελος Ι. ---------------------94452


Θεοχάρης Χρήστος Ν. -----------------------94313


Ιωάννου Γεώργιος Κ. ------------------------94317


Καλαμπάκα Δήμητρα Β. --------------------94583


Καλαμπάκα Δήμητρα Ν. --------------------94362


Καλαμπάκα Στεφανία Γ. --------------------94210


Καλαμπάκας Βασίλειος Ε. -----------------94320


Καλαμπάκας Βασίλειος Ε. -----------------94576


Καλαμπάκας Γεώργιος Ε. Λευκοσιδ. -----94064


Καλούσιος Νικόλαος Π. --------------------94196


Καλυβιώτης Κων/νος Δ. --------------------94220


Καραγιώργος Γεώργιος Κ. ------------------94121


Καραθανάση Ευαγγελία Δ. -----------------94120


Καραθανάση Μαρία Σ. ----------------------94261


Καραθανάσης Αθανάσιος Κ. ---------------94181


Καραθανάσης Αντώνιος Η. -----------------94062


Καραθανάσης Βασίλειος Δ. Δάσκαλος----94237


Καραθανάσης Βασίλειος Ν. ----------------94296


Καραθανάσης Ευάγγελος Γ. ----------------94494


Καραθανάσης Ηλίας Ε. ---------------------94302


Καραθανάσης Κων/νος Β. ------------------94172


Καραθανάσης Στέφανος Ε. -----------------94008


Καραθανάσης Χρήστος Α. -----------------94079


Καραθανάσης Χρήστος Α. -----------------94198


Καρακικές Ιωάννης Β. ----------------------94421


Καρακώστα Ευρωπαία Α. ------------------94260


Καραμπάσης Αθανάσιος Γ. ----------------94425


Καραμπάσης Γεώργιος Ι. -------------------94424


Κατσιούλης Δημήτριος Ν. -----------------94247


Κατσιούλης Κων/νος Δ. Αρτοποιός ------94615


Κατσιούλης Κων/νος Δ. --------------------94283


Κατσιούλης Χρήστος Δ. --------------------94418


Κιουπρουλή Αναστασία Π. -----------------94195


Κλιάκος Γεώργιος Ν. ------------------------94590


Κλιάκος Κων/νος Λ. -------------------------94375


Κλιάκος Παντελής Λ. ------------------------94023


Κλιάκος Σωτήρης Π. -------------------------94410


Κλιάκος Χρήστος Ν. -------------------------94431

Κολοβελώνη Κων/νιά Γ. --------------------94197


Κολοβελώνης Βασίλειος Γ. Δάσκαλος ---94236


Κοντωκώστα Παναγιώτα Α. ---------------94600


Κόρακας Δημήτριος Α. ---------------------94597


Κουρμετζά Μαρία Λ. -----------------------94225


Κουτή Καλλιόπη Π. ------------------------94046


Κουφοχρήστος Αθανάσιος Χ. Σιδ.--------94118


Κουφοχρήστος Βασίλειος Α. --------------94134


Κουφοχρήστος Γεώργιος Α. ---------------94339


Κουφοχρήστος Γεώργιος Ν. ---------------94354


Κουφοχρήστος Θεόδωρος Ι. ---------------94129


Κουφοχρήστος Ιωάννης Ν. ----------------94014


Κουφοχρήστος Κων/νος Η. ----------------94047


Κουφοχρήστος Στέφανος Ν. ---------------94229


Κουφοχρήστος Χρήστος Α. ----------------94284


Κουφοχρήστου Ευαγγελία Σ. Φαρμ.------94235


Κράβαρης Βασίλειος Π. --------------------94232


Κράβαρης Ευάγγελος Π. -------------------94059


Μαγγάτος Κων/νος Ι. -----------------------94316


Μαγγάτου Ευαγγελία Χ. -------------------94464


Μάμαλης Αντώνιος Κ. ----------------------94596


Μαντέλα Ευθυμία Σ. ------------------------94201


Μαντέλας Δημήτριος Η. --------------------94630


Μούζος Παναγιώτης Γ. ---------------------94001


Μπαντής Αθανάσιος Σ. ---------------------94060


Μπαντόλια Βαίτσα Γ. ----------------------94122


Μπαντόλιας Αθανάσιος Β. ----------------94605


Μπαντόλιας Γεώργιος Κ. ------------------94221


Μπαντόλιας Νικόλαος Κ. ------------------94495


Μπαρούτας Βασίλειος Α. ------------------94223


Μπαρούτας Δημήτριος Γ. ------------------94639


Μπαρούτας Νικόλαος Χ. Κτηνιατρείο ---94484


Μπαρούτας Χρήστος Α. --------------------94241


Μπερδές Περεντίδης Θεόδωρος Π. -------94119


Μπιλιάλης Βασίλειος Σ. --------------------94216


Μπιλιάλης Βασίλειος Σ. Πρατήριο -------94242


Μπιλιάλης Βασίλειος Σ. --------------------94315


Νάκας Κων/νος Γ. ---------------------------94003


Παζαράς Νικόλαος Ι. ------------------------94593


Πανάγου Ντανιέλα Β. Οδοντιατρείο------94164


Παπακώστα Αλεξία Ν. ----------------------94169


Παπακώστα Αφροδίτη Ε. -------------------94456


Παπακώστας Ιωάννης Κ. -------------------94586


Περιστέρη Ζωή Α. ---------------------------94244


Πέτρου Ανδρέου Αγγελική -----------------94334


Πέτρου Βασιλική Ι. --------------------------94340


Πέτρου Ευθύμιος Δ. -------------------------94177


Πέτρου Θεοδοσία Κ. -------------------------94401


Πέτρου Παναγιώτης Δ. ----------------------94031


Πλεξίδας Γεώργιος Ν. -----------------------94577


Πολύζου Παρασκευή Ν. --------------------94584


Πολύμερος Ιωάννης Θ. ----------------------94331

Πολύμερου Χαρίκλεια Ι. --------------------94347


Πράτα Μαργαρίτα Γ. ------------------------94162


Πράτας Αθανάσιος Χ. -----------------------94096


Πράτας Βάιος Χ. -----------------------------94635


Πράτας Χρήστος Γ. Δάσκαλος ------------94162


Ριζαργιώτης Κων/νος Π. -------------------94595


Ριζαργιώτης Στέργιος Σ. --------------------94233


Ριζαργιώτη Στεργιανή Γ. -------------------94044


Ρούκας Χρήστος -----------------------------94335


Ρούσης Δημήτριος Σ. -----------------------94160


Ρούσης Κων/νος Δ. --------------------------94158


Ρούσης Στέργιος Δ. Θερμοκήπια ----------94027


Σκαρλέας Ανδρέας Κ. -----------------------94624


Σκρέκας Βασίλειος Θ. -----------------------94356


Στάθης Αθανάσιος Β. -----------------------94253


Στάθης Απόστολος Σ. -----------------------94105


Στάθης Βασίλειος Α. ------------------------94348


Στάθης Γεώργιος Ν. -------------------------94581


Σταμούλη Ελένη Γ. --------------------------94163


Σταμούλη Μαρία Ε. -------------------------94323


Σταμούλη Ουρανία Κ. ----------------------94324


Σταμούλης Αθανάσιος Β. -------------------94338


Σταμούλης Αθανάσιος Σ. -------------------94187


Σταμούλης Αναστάσιος Β. Καφενείο ----94249


Σταμούλης Βάιος Β. ------------------------94337


Σταμούλης Βασίλειος Π. -------------------94330


Σταμούλης Δημήτριος Ε. -------------------94141


Σταμούλης Θεόδωρος Η. -------------------94037


Σταμούλης Κων/νος Ε. ---------------------94227


Σταμούλης Νικόλαος Π. --------------------94403


Σταμούλης Στέργιος Γ. ----------------------94038


Σταμούλης Στέργιος Σ. ----------------------94184


Σταμούλης Στέφανος Π. ---------------------94491


Σταμούλης Σωτήριος Σ. ---------------------94133


Σταμούλης Χρήστος Σ. ----------------------94234


Σταυρέκα Βάια Β. ----------------------------94325


Σταυρέκα Ελένη Θ. --------------------------94251


Σταυρέκα Λαμπρινή Ε. ----------------------94381


Σταυρέκας Γεώργιος Ν. ---------------------94298


Σταυρέκας Νικόλαος Γ. ---------------------94107


Σταυρέκας Τρύφωνας Γ. --------------------94167

Σταύρου Χρυσαυγή Λ. ----------------------94423


Σχολής Απόστολος Ε. -----------------------94433


Τζήμα Ελένη Ν. ------------------------------94439


Τριγώνη Ελένη Γ. ----------------------------94280


Τσιατσιάβας Αθανάσιος Ι. -----------------94598


Τσιγάρα Αικατερίνη Ε. ---------------------94587


Τσιγάρα Κων/νιά Ε. -------------------------94165


Τσιγάρας Αντώνιος Κ. ----------------------94029


Τσιγάρας Αθανάσιος Κ. Συρμ. ------------94040


Τσιγάρας Βασίλειος Κ. ---------------------94230


Τσιγάρας Γεώργιος Α. ----------------------94148


Τσιγάρας Γεώργιος Α. Ελαιοχρωμ -------94422


Τσιγάρας Ιωάννης Γ. ------------------------94156


Τσιγάρας Κων/νος Α. -----------------------94115


Τσιγάρας Νικόλαος Γ. ----------------------94128


Τσιγάρας Στέφανος Α. ----------------------94332

Τσιγάρας Στέφανος Γ. Μηχ. ---------------94238


Τσιμπώνης Σωτήριος Κ. --------------------94219


Φουρτούνης Βασίλειος Ε. -----------------94457


Χασιώτη Βασιλική Ε. ----------------------94610


Χασιώτης Νικόλαος Ε. ---------------------94336


Χήρα Αικατερίνη Σ. -------------------------94143


Ψαρράς Αντώνιος Δ. ------------------------94154


Ψαρράς Δημήτριος Κ. ----------------------94188


Ψαρράς Θεόδωρος Δ. -----------------------94136


Ψαρράς Κων/νος Χ. -------------------------94135


Ψύχος Βασίλειος Ν. -------------------------94364


Ψύχος Δημήτριος Κ. Καφετέρια -----------94333


Ψύχος Ιωάννης Δ. ----------------------------94319


Ψύχος Στέφανος Ι. ---------------------------94072


Ψύχου Αικατερίνη Κ. -----------------------94246Όσοι συνδρομητές δεν υπάρχουν στον Τηλεφωνικό Κατάλογο Βαλτινού παρακαλούμε να μας ενημερώσουν στο τηλ: 6932754954 για να γίνει η καταχώρισή τους.